2021

Prace magisterskie
 • Mikroserwisy w systemach rozproszonych
 • Wykorzystanie języka Java i metod statystycznych w tworzeniu aplikacji wspomagającej prognozowanie zużycia zasobów w przedsiębiorstwie
 • Optymalizacja procesu pisania zapytań bazodanowych w środowisku Java
 • Informatyka śledcza – aplikacja na urządzenia mobilne w środowisku Android Studio
 • Implementacja rozszerzonej rzeczywistości do wizualizacji świata rzeczywistego w systemie Android

2020

Prace magisterskie
 • Metody usprawniające proces wytwarzania i optymalizacji oprogramowania
 • Matematyczne modelowanie fali uderzeniowej przy pomocy dokładnych schematów różnicowych
 • Matematyczne modelowanie procesu fali bieżącej w równaniach parabolicznych przy pomocy dokładnych schematów różnicowych
 • Triangulacja w przestrzeni trójwymiarowej
 • Webowa wyszukiwarka ofert pracy stworzona w oparciu o REST API oraz metodykę Test Driven Development
 • Analiza podejścia Domain Driven Design na przykładzie aplikacji w Spring Framework
 • Wybrane zagadnienia z teorii grafów

2019

Prace magisterskie
 • Monotoniczne schematy różnicowe dla równania przewodnictwa ciepła
 • Zastosowanie HTML5 Canvas do tworzenia gier przeglądarkowych i animacji
 • Budowa aplikacji Single Page przy użyciu frameworka Angular
 • Porównanie protokołów HTTP i HTTP/2

2018

Prace magisterskie
 • Dokładne metody numeryczne dla równań parabolicznych
 • Analiza oraz porównanie testów automatycznych i manualnych na platformie SharePoint
 • Ekonomiczne metody numeryczne dla wielowymiarowych równań fizyki matematycznej
 • Dyskretne analogony twierdzeń porównawczych i ich zastosowanie