• absolwent studiów podyplomowych (od 2015-06-20)
  • doktor (od 2011-11-17)
  • absolwent studiów podyplomowych (od 2010-02-23)
  • magister (od 2007-07-09)
  • praktyka dyplomowa (od 2005-07-01)