dr Piotr Kędzierski
asystent - Katedra Prawa Handlowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.kedzierski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1770-7136