Petro Chyryk
mgr Petro Chyryk
Asystent - Katedra Instrumentologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: petro.chyryk_anti_spam@kul.pl