dr Paweł Witek - doktor nauk społecznych. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe: Interdyscyplinarne Studia Europeistyki o specjalności Administracja publiczna i samorządowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego i studia podyplomowe resocjalizacja. Mój dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt artykułów naukowych w materiałach pokonferencyjnych, redakcyjnych i w czasopismach specjalistycznych krajowych oraz międzynarodowych. Jestem współautorem dwóch książek pod redakcją naukową, książki redakcyjnej oraz współmonografii autorskiej. Zamieszczone na stronie publikacje to jedynie wybrane pozycje.

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020 21:46