mgr Paweł Ważny
Starszy technik - Sekcja Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.wazny_usun_to@kul.pl