dr Paweł Patrzylas
asystent - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: pawel.patrzylas_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2968-3995