2018Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Prezentacja na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


Usługi naukowo-badawcze w krajuInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2016
Redakcja naczelna publikacji naukowej


2015
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2014

20132011