dr hab. Paweł Nowak
Adiunkt - Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.nowak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8267-1198