Paweł Madyjewski
strażnik ochrony mienia - Sekcja Ochrony, Monitoringu i Wewnętrznej Straży Porządkowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.madyjewski_anti_spam@kul.pl