mgr Paweł Banduła
p.o. kierownik ds. opracowania redakcyjnego i technicznego - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.bandula_anti_spam@kul.pl