Skarb przeszłości, problem teraźniejszości, zagadka na przyszłość - czyli o dolinach rzecznych Lublina
[Treasure of past, problem nowadays, riddle for the future - landscape of Lublin rivers]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Architektura Krajobrazu (ISSN: 1641-5159)
Współautorzy: EwaTrzaskowska, Katarzyna Sobczak
Rok wydania: 2009
Tom: 324
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 4-11
Streszczenie: Bliskość rzek przez długi czas stanowiła podstawową wartość decydującą o jakości życia mieszkańców miast. Cieki wodne w sąsiedztwie osad ludzkich miały wpływ na układ przestrzenny, pełniły funkcje obronne, zapewniały transport i pożywienie, a także rozkwit handlu. Powstanie i rozwój Lublina w znacznym stopniu uwarunkowały 3 rzeki: Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka. Z czasem jednak ich rolę zaczęto marginalizować, a obecnie mimo niepodważalnych wartości jakie posiadają wody płynące, Lublin „odwrócił się” od rzek. Niepokojącym zjawiskiem w obrębie dolin, jest ich ciągłe zaśmiecenie, zanieczyszczenie, chaos przestrzenny oraz jednoczesna utrata walorów przyrodniczo-krajobrazowych i potencjalnych terenów rekreacyjnych. Problem ochrony i zagospodarowania dolin rzecznych Lublina, podejmowany był wielokrotnie przez wiele środowisk, jednak efekty tych prac nie przekładają się na realizacje. Celem artykułu jest przedstawienie założeń do koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych w Lublinie w oparciu o ich walory krajobrazowo-przyrodnicze. Sformułowane wnioski dotyczą kierunków polityki sprzyjającej włączeniu cieków wodnych do struktury terenów zieleni, tak by z jednej strony zachować to, co cenne krajobrazowo i przyrodniczo, a z drugiej, udostępnić doliny mieszkańcom, jako miejsce wypoczynku. Praca ma charakter koncepcyjno-przeglądowy. Zakres obejmuje rys historyczny zagospodarowania rzek, charakterystykę walorów krajobrazowo-przyrodniczych cieków Lublina oraz problemy rozwojowe.
Dostęp WWW: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0003-0050Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec and EwaTrzaskowska and Katarzyna Sobczak",
title = "Skarb przeszłości, problem teraźniejszości, zagadka na przyszłość - czyli o dolinach rzecznych Lublina",
journal = "Architektura Krajobrazu",
year = "2009",
number = "3",
pages = "4-11"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. and EwaTrzaskowska and Katarzyna Sobczak(2009). Skarb przeszłości, problem teraźniejszości, zagadka na przyszłość - czyli o dolinach rzecznych Lublina. Architektura Krajobrazu, 3, 4-11.