Tereny zieleni przy szpitalach
[Hospital green areas]

Artykuł w czasopiśmie

Czasopismo: OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny (ISSN: 1641-7348)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 7-8
Strony od-do: 37-40
Streszczenie: Nowoczesny szpital, realizujący potrzeby pacjentów i pracowników powinien wyróżniać się doskonale zaprojektowanym terenem zieleni, skutecznie wspomagającym leczenie i rekonwalescencję chorych oraz regenerację personelu. Procesy te zachodzą, jako efekt wymiany relacji z przyrodą, zarówno tych bezpośrednich (przebywanie w przestrzeni), jak i i pośrednich (oglądanie z okien szpitala). Dobrze zaprojektowany "ogród" przyszpitalny to miejsce, w którym do terapeutycznego działania, nie jest koniecznie potrzebna obecność personelu medycznego. Jednocześnie zieleń przy placówce tego typu powinna być dostępna i atrakcyjna, również dla osób z nią niezwiązanych. Rozwiązania takie pozwalają na korzystną zmianę wizerunku obiektów służby zdrowia, kojarzonych zazwyczaj z bólem i chorobami, w kierunku miejsc o nacechowaniu zbliżonym do uzdrowisk czy sanatoriów. Na podstawie wniosków płynących z badań, sformułowane zostały reguły dotyczące kształtowania zieleni wokół szpitali. Ich przestrzeganie ma na celu zachowanie ładu przestrzennego, przy równoczesnym umocnieniu funkcji rekreacyjnej, społecznej, przyrodniczej i terapeutycznej.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec",
title = "Tereny zieleni przy szpitalach",
journal = "OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny",
year = "2014",
number = "7-8",
pages = "37-40"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. (2014). Tereny zieleni przy szpitalach. OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 7-8, 37-40.