Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej
[Housing estetes after 20 yeras of changes]

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

Współautorzy: Ewa Trzaskowska
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji
Strony od-do: 51-60
Streszczenie: Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej zachodzą w ostatnich latach ze wzmożonym tempem, wymuszonym sytuacją na rynku oraz podstawowymi potrzebami mieszkańców miast. Najbardziej widoczne jest nasilenie powstawania inwestycji deweloperskich oraz zmiany specyfiki przestrzeni publicznych na obszarach spółdzielczych. Procesy te powodują szereg niekorzystnych zjawisk zarówno w najbliższym otoczeniu osiedli, ale również w postrzeganiu tych terenów przez mieszkańców. Wartości przyrodnicze, kulturowe i społeczne są bezpowrotnie tracone kosztem działań, mających na względzie wyłącznie zarobek (zagęszczanie zabudowy) czy wygodę (wprowadzanie miejsc parkingowych tuż przy bloku). Zarówno decyzje ze strony władz miasta, deweloperów, kierowników spółdzielni, jak i samych mieszkańców, świadczą o braku zrozumienia zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą, oraz o kryzysie wartości, jakimi ludzie kierują się w życiu.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec and Ewa Trzaskowska",
title = "Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej",
journal = "",
year = "2014",
pages = "51-60"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. and Ewa Trzaskowska(2014). Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej. , 51-60.