Wpływ stanu zachowania i form zagospodarowania suchych dolin na walory krajobrazowe Lublina
[The influence of the state of preservation and management forms of dry valleys on landscape quality in the city of Lublin]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Joanna Hryciuk, Ewa Trzaskowska
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Wąwozy i suche doliny – potencjał i zagrożenia
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 71-81
Streszczenie: Od lat w Lublinie obserwuje się postępującą degradację "wąwozów". Nasilony w latach 90 XX w. proces urbanizacji miasta powoduje ich przekształcenia poprzez zasypywanie i uruchamianie procesów erozyjnych. Działania te zmieniają wygląd i przebieg dolin, a to znacznie wpływa na pełnione przez nie funkcje (przewietrzającą, retencyjną, przyrodniczą). W pracy podjęto próbę określenia rzeczywistego stanu zachowania zagospodarowania poszczególnych "wąwozów" w Lublinie. Określono również zagrożenia dla tych form, co pozwoliłoby na podjęcie bardziej skutecznych działań ochronnych. Weryfikacji dokonano w obrębie 84 dolin położonych w mieście, oceniając ich walory pod kątem krajobrazowym. Sporządzono opracowanie graficzne pokazujące stopień zmian w obrębie "wąwozów" oraz procesów ich przekształcania i częściowej likwidacji.
Słowa kluczowe: degradacja wąwozów, suche doliny, walory krajobrazowe, LublinCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec and Joanna Hryciuk and Ewa Trzaskowska",
title = "Wpływ stanu zachowania i form zagospodarowania suchych dolin na walory krajobrazowe Lublina",
journal = "",
year = "2014",
pages = "71-81"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. and Joanna Hryciuk and Ewa Trzaskowska(2014). Wpływ stanu zachowania i form zagospodarowania suchych dolin na walory krajobrazowe Lublina. , 71-81.