Krajobrazy Lublina - osiedla mieszkaniowe
[Landscapes of Lublin - housing estates]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska