Krajobrazy Lublina - zbiorowiska naturalne
[Landscapes of Lublin. Natural vegatation]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Ewa Anna Trzaskowska