Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina
[The impact of road greenery on the shaping of urban aesthetics of lublin]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Ewa Trzaskowska
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Roślinność pasów przydrożnych Lublina : potencjał i zagrożenia
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 23-34
Streszczenie: Jedną z wyższych potrzeb człowieka, po zaspokojeniu tych podstawowych, jest otaczanie się ładnymi przedmiotami i przebywanie w pięknym otoczeniu. Dlatego w miastach tak bardzo pożądamy zadbanych i dostępnych przestrzeni publicznych. Niestety najczęściej zwraca się wyłącznie uwagę na formy architektoniczne i małą architekturę, odsuwając na drugi plan zieleń, która w wielu przypadkach stanowi o klimacie miejsca. Ponieważ jesteśmy społeczeństwem mobilnym, a samochody są głównym środkiem przemieszczania się, jednymi z ważniejszych terenów publicznych są tzw. przestrzenie łącznikowe czyli drogi. Prowadzone badania wskazują, iż ich estetyczne otoczenie sprzyja wypoczynkowi, powoduje zmniejszenie prędkości poruszania się, ogranicza poczucie znużenia podczas jazdy, a także wpływa na ocenę miast przez przyjezdnych. W pracy zwrócono uwagę na rolę piękna w przestrzeniach miejskich, oceniono wybrane drogi w Lublinie w aspekcie ich estetyki, oraz przedstawiono możliwości ich kształtowania pod tym kątem.
Słowa kluczowe: przestrzenie łącznikowe, zieleń miast, estetyka, komunikacja, drogiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec and Ewa Trzaskowska",
title = "Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina",
journal = "",
year = "2017",
pages = "23-34"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. and Ewa Trzaskowska(2017). Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina. , 23-34.