Zieleń jako element zwiększający atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych
[Green as an element of tipping attraction and quality of public spaces]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (ISSN: 1644-0749)
Współautorzy: Ewa Trzaskowska
Rok wydania: 2017
Tom: 16 (2)
Strony od-do: 111-123
Streszczenie: Zieleń miast stanowi niezwykle wartościową, a jednocześnie nie w pełni docenioną materię miast. Często pomija się fakt, że poprzez odpowiedni jej dobór oraz kształtowanie, znacznie podnosi się walory wizualne przestrzeni publicznych. Roślinność wpływa także na poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, samopoczucie i więzi społeczne, buduje atrakcyjność miast i podnosi jakość życia mieszkańców. W artykule na podstawie przeprowadzonych badań wskazano estetyczną rolę zieleni na przykładzie publicznych przestrzeni miasta Lublina oraz poddano ocenie jej stan i wartości. Określono kierunki kształtowania tych terenów zgodnie z zasadami estetyki w celu minimalizacji kosztów ich utrzymania oraz poprawy jakości życia mieszkańców, a także wzbogacenia warunków przyrodniczych.
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, miasto, tereny zieleni, Lublin
Dostęp WWW: http://administratiolocorum.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/Ewa-Trzaskowska.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec and Ewa Trzaskowska",
title = "Zieleń jako element zwiększający atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum",
year = "2017",
pages = "111-123"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. and Ewa Trzaskowska(2017). Zieleń jako element zwiększający atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 111-123.