Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny
[Contemporary problems of historical parks In Lublin Province ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Topiarius. Studia Krajobrazowe (ISSN: 2449-9595)
Współautorzy: Ewa Trzaskowska
Rok wydania: 2018
Tom: 7
Strony od-do: 67-80
Streszczenie: Zabytkowe parki stanowią przestrzeń o ogromnym potencjale kulturowym, przyrodniczym i użytkowym, wpływając na funkcjonowanie dużych aglomeracji, jak i miasteczek. W artykule analizie poddano dane historyczne oraz aspekty przyrodnicze, funkcjonalno-przestrzenne i kompozycyjne parków Lubelszczyzny, wskazujące na zakres obecnego poszanowania dla tradycji miejsca. Ustalenia i wyniki uzyskane podczas badań mogą stanowić pomoc w kierunkach kształtowania przestrzeni parków historycznych.
Słowa kluczowe: parki, tereny zieleni, rewaloryzacja, Lubelszczyzna
Dostęp WWW: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4328/5%20trzaskowska-contemporary%20problems.pdf?sequence=1&isAllowed=yCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec and Ewa Trzaskowska",
title = "Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny",
journal = "Topiarius. Studia Krajobrazowe",
year = "2018",
pages = "67-80"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. and Ewa Trzaskowska(2018). Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny. Topiarius. Studia Krajobrazowe, 67-80.