Paulina Mazurkiewicz

Pojęcie ‘relacja małżeńska’ i jego wyrażanie w języku francuskim i polskim na podstawie dokumentów Kościoła katolickiego
[The concept of 'marriage relationship' and its expression in French and Polish on the basis of documents of the Catholic Church]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: W dialogu języków i kultur
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie