Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

 

W latach 2012- 2017 studentka prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tytuł magistra prawa uzyskała dzięki obronie pracy magisterskiej pt. „Obserwacja psychiatryczna i jej znaczenie w polskim procesie karnym”, sporządzonej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Wąsek- Wiaderek, prof. KUL na seminarium z postępowania karnego. Zastępca koordynatora konkursu prawniczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Sprzeciw!”.

 

Od października 2017 r. doktorant w Katedrze Postępowania Karnego KUL w ramach seminarium doktoranckiego "Prawo karne procesowe", prowadzonego przez dr hab. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek, prof. KUL.

 

Długoletni pracownik lubelskich kancelarii adwokackich. We wrześniu 2017 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Od stycznia 2018 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

 

Zainteresowania badawcze:

- psychiatria sądowa,

- medycyna sądowa,

- postępowanie odwoławcze.

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017 16:18