Oleg Gorbaniuk

2021

Prace magisterskie
 • Lokalizacja kontroli a zmienność doświadczanych stanów
 • Wpływ samooceny na postrzegane znaczenie marki kosmetyków dla obrazu siebie konsumenta
 • Dobrostan psychologiczny a zmienność doświadczanych stanów
 • Temperament a zmienność doświadczanych stanów
 • Wpływ samooceny na postrzegane znaczenie marki obuwia dla obrazu siebie konsumenta
 • Wpływ samooceny na postrzegane znaczenie marki sprzętu komputerowego dla obrazu siebie konsumenta
 • Samoświadomość i samoobserwacja kontrolująca a postrzegane znaczenie marki dla obrazu siebie mężczyzn
 • Wpływ samoświadomości na postrzegane znaczenie marki dla obrazu siebie konsumenta
 • Samoświadomość a zmienność doświadczanych stanów
 • Agresja a zmienność doświadczanych stanów

2020

Rozprawy doktorskie
 • Taksonomia i struktura przymiotników litewskiego leksykonu osobowości
 • Taksonomia i struktura psycholeksykalna porównań z typowymi użytkownikami marek wśród nastolatków
Prace magisterskie
 • Samoocena a postrzegane znaczenie marki dla obrazu siebie kobiet
 • Struktura leksykonu osobowości dzieci
 • Weryfikacja hipotezy leksykalnej. Wpływ cech na relacje interpersonalne
 • Struktura polskiego nierestrykcyjnego czasownikowego leksykonu osobowości: badanie postrzeganych cech
 • Samoocena a postrzegane znaczenie marki z perspektywy obrazu siebie wśród mężczyzn
 • Samoświadomość a postrzegane znaczenie marki dla obrazu siebie wśród kobiet. Moderująca rola samoobserwacji kontrolującej
 • Weryfikacja hipotezy leksykalnej. Rola pożądania społecznego
 • Struktura polskiego czasownikowego leksykonu osobowości: nierestrykcyjne badanie samoopisów