Zainteresowania naukowe:

  • rachunkowość zarządcza
  • rachunek kosztów i budżetowanie w sektorze publicznym
  • efektywność publicznego finansowania dóbr i usług (w tym: edukacji)
  • ekonomika edukacji

Profile w innych serwisach:

Pełnione funkcje:

  • opiekun studentów III roku ekonomii I stopnia (wraz z dr Marią Zubą-Ciszewską);
  • sekretarz Katedry Rachunkowości;
  • redaktor strony internetowej Katedry Rachunkowości.

Konsultacje w czasie sesji letniej i wakacji (17.06.-30.09.2019):
w formie odpowiedzi na zapytania przekazane przez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail - w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z §3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17 z dnia 23.11.2017)

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019 14:16