Zainteresowania naukowe:

  • rachunkowość zarządcza
  • rachunek kosztów i budżetowanie w sektorze publicznym
  • efektywność publicznego finansowania dóbr i usług (w tym: edukacji)
  • ekonomika edukacji

Profile w innych serwisach:

Pełnione funkcje:

  • opiekun studentów III roku ekonomii I stopnia (wraz z dr Dorotą Tokarską);
  • sekretarz Katedry Rachunkowości;
  • redaktor strony internetowej Instytutu Ekonomii i Finansów;
  • redaktor strony internetowej Katedry Rachunkowości;
  • redaktor tematyczny "Przeglądu Prawno-Ekonomicznego".

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:
poniedziałek, godz. 11.40-12.30, C-558
wtorek, godz. 11.40-12.30, C-558

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2020 21:48