mgr Natalia Kajka - psycholog, asystent

w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia

 

Konsultacje: czwartki 12:30- 14:00 w C-240- proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Kontakt: nataliakajka@gmail.com

Obszary zainteresowań:

 • Terapia dzieci z ADHD oraz z dziećmi sprawiającymi trudności szkolno – wychowawcze.
 • Treningi koncentracji uwagi, kontroli złości, kreatywna nauka z wykorzystaniem Map Myśli (Mind Mapping)
 • Terapeutyczne zastosowanie Map Myśli w pracy z dziećmi z ADHD
 • Techniki Arteterapeutyczne, Dramowe, Behawioralne w formie warsztatowej i pracy indywidualnej.
 • Działalność w SelfLabie – praca przy projektach badawczych dotycząca tematyki osobowości, Poznawczych Teorii Ja.

Praca magisterska: ,, Osobowość sataniczna” – zaburzenie zachowania, czy osobowości?  (Seminarium Psychologii Osobowości)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 

 EMPIRYCZNY ZESPÓŁ BADAWCZY ADHD

https://www.facebook.com/Empiryczny-Zespół-Badawczy-ADHD-901642126613041/

 

Publikacje:

ADHD_terapia

 1. Kajka N., Szymona K. (2014): Terapia ADHD. Trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Lublin, Wydawnictwo Czelej.
 2. Kajka, N. (2015): Trening sukcesu w pracy z dzieckiem z ADHD. Głos - Język - Komunikacja 2 . A. Myszka, E. Oronowicz - Kida (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, s 96-105.
 3. Kulik,A., Kajka,N. (2016) : Ekspresja emocji a subiektywny stan zdrowia. Regulacyjna rola oceny kontrolnej u kobiet. Seminare t.37, nr1, s.67-80.
 4. Kajka, N. (2017). Uwarunkowania rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2/2017, s.11-17.
 5. Kajka, N. (2018). Trudności w nauce czytania i pisania dzieci z ADHD. Szkoła Specjalna 3/2018, 212-218.

Konferencje:

 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Diagnoza i Terapia ADHD. SWPS Warszawa 15-16.11.2013 - prowadzenie warsztatów pt. ,, Mapy Myśli  i inne kreatywne metody pracy
  z dziećmi I młodzieżą z ADHD”
 2. III Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Uniwersytet Rzeszowski 29-30.03.2014 - prowadzenie warsztatów pt. ,, Trening sukcesu w pracy z dzieckiem z ADHD”.
 3. Aktualia Psychologiczne KUL 7.04.2014 – wystąpienie, warsztaty, spotkanie autorskie
  ,,Trening Sukcesu w pracy z dzieckiem z ADHD”.
 4. XXI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2014. Lublin, dn. 7-10 kwietnia - wystąpienie posterowe: Modzelewska, J. Dutkiewicz, D., Kajka, N., Miciuk, Ł., Mikołajczyk, A., Smolarz, K., Jankowski, T., Bąk, W. (2014) ,, Efektywność utajonego prymowania stanem uważności."

 5. IV Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Uniwersytet Rzeszowski 21.03.2015 wystąpienie pt.: ,, Komunikacja i budowanie relacji w pracy z grupą".
 6. VI międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania Profilaktyki. Lublin, dn. 26-27 maja 2015. ,,Mapy Myśli jako metoda wspomagająca profilaktyczne aspekty działań terapeutycznych i wychowawczych wobec dzieci i młodzieży." 

 7.  X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia- mit, czy rzeczywistość? Gdańsk, dn. 15-17 maja 2015. Książka abstraktów, s.34. ,,Mapy Myśli jako technika behawioralna służąca do promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży." 

 8. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,, Psychosomatyka - aktualne trendy i nowe perspektywy". Łódź, 16-17.05. 2016. Poster: ,,Stres jako przyczyna problemów dziecka – studium przypadku chłopców z zaburzeniami wydalania".
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,, Kierunek - Rodzicielstwo" 17.03.2016, wystąpienie pt. ,,Dziecko - "Ratownik Rodziny" - studium przypadku chłopców z zaburzeniami wydalania".
 10. Ogólnopolski Kongres ADHD. Szczecin, 12-13.03.2016, wystąpienie plenarne pt: ,,Jak uporządkować świat dziecka z ADHD? O dziecięcych trudnościach i skutecznych metodach pracy."
 11. V RZESZOWSKA SESJA LOGOPEDYCZNA. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, Rzeszów, 9-10 kwietnia 2016 r. Warsztaty: 

  ,,Techniki dramowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji."

 12. V RZESZOWSKA SESJA LOGOPEDYCZNA. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, Rzeszów, 9-10 kwietnia 2016 r. Poster: ,,Funkcjonowanie społeczne dzieci z ADHD w środowisku szkolnym."

 13. STAR Conference, Friday July 8, 2016 in Zagreb, Croatia. Speech: ,,Mind Maps as a tool for coping with educational stress in children with ADHD".

 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-tą rocznice utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL, Lublin, 14.03.2017r. Poster: Antyspołeczne oblicze traumy u dziecka. 

 15. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 12-14.05.2017 r. Poster: Postacie z bajek na kozetce – o identyfikacji projekcyjnej.

 16.  III Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Młodzież w społeczeństwie post-trensformacyjnym: szanse i zagrożenia, Przemyśl, 30-31.05.2017 r. Referat: Mnemotechniki jako metody wspomagające zapobiegawcze aspekty działań terapeutycznych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

 17. XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,, Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym". Łódź, 12-13.05. 2018. wystąpienie: Wpływ treningu metapoznawczego na obniżenie objawów depresyjnych i lękowychu dzieci z ADHD.

 18. Ogólnopolska  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,, Doświadczenie studiowania". Szczecin, 5-6.12.2017. Wystąpienie: Między empiryją a teorią - model uczenia praktycznego studentów.
 19. Ogólnopolska konferencja Naukowa ,, Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym". Rzeszów. 8-9.03.2018. Wystąpienie: Wpływ treningu metapoznawczego na zdolność hamowania reakcji u dzieci z ADHD
 20. VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Uniwersytet Rzeszowski 21-22.04.2018. Wystąpienie: Techniki efektywnej nauki dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (cz.1).
 21. VII Rzeszowska Sesja Logopedyczna, Uniwersytet Rzeszowski 21-22.04.2018. warsztat:Techniki efektywnej nauki dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (cz.2).
 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa:  Dojrzałość Psychiczna Społeczna I Religijna człowieka  XXI wieku, 17-18.09.2018 wystąpienie: Kształtowanie dojrzałości religijnej dziecka z ADHD
 23. STAR Conference, Friday July 10-13th, 2018 in Poland, Lublin. Speech: The influence of metacognitive training on the reduction of depressive symptoms in children with ADHD

  Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych:


  1.
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Metodyczna ,, zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi" - członek komitetu naukowego
  2.
  50 -  sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. ,, Dojrzałość Psychiczna, Społeczna i Religijna człowieka XXI wieku" - członek komitetu organizacyjnego

  Hasła do Encyklopedii:

  1) Jerzy Strojnowski,
  Encyklopedia 100 lecia KUL (w druku).

  Staże i praktyki:
 1. Staż Psychoterapeutyczny w Ośrodku Terapeutyczno –Szkoleniowym OTS w Lublinie
 2. Staż w Kinder jugendpsychiatrischen Praxis Hospitiert w Monachium
 3. Praktyka w Klinice Psychiatrii UM w Lublinie
 4. Praktyka w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcy w Lublinie  

  Prywatnie:
  Jestem Pasjonatką życia, koncentruję się na tym co dobre, by było jeszcze lepsze. Cenię sobie wartości rodzinne i współpracę.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019 12:49