Nastazja Stoch

Słownikowy obraz chi ‘jeść’ w leksykografii chińskiej i tajwańskiej
[The linguistic picture of chi ‘eat’ in Mainland Mandarin and Taiwanese Mandarin lexicography]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prace Językoznawcze (ISSN: 1509-5304)
Współautorzy: Anna Sroka-Grądziel
Rok wydania: 2021
Tom: 23
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 177-196
Streszczenie: Celem pracy jest rekonstrukcja słownikowego obrazu chi (吃) ‘jeść’ w standardzie tajwańskim i kontynentalnym współczesnego języka chińskiego. Jako narzędzie badawcze wykorzystany został językowy obraz świata w rozumieniu szkoły lubelskiej, a materiał badawczy stanowią dwie pozycje leksykograficzne: Xiandai Hanyu Cidian (Chiny) oraz Guoyu Cidian (Tajwan). Analiza porównawcza obejmuje morfem chi oraz jednostki leksykalne zaczynające się od tego elementu. Badanie wykazało m.in., że zrekonstruowane obrazy chi nie są spójne. Spowodowane jest to różnicami zarówno w liczbie i rodzaju haseł, jak i w ich sensach oraz sensach morfemu chi. Jednak, jako że badane standardy należą do tego samego języka, przeważają w nich wspólne kategorie semantyczne reprezentowane przez jednostki leksykalne.
Słowa kluczowe: językowy obraz świata, hasło słownikowe, leksykografia współczesnego języka chińskiego, standard kontynentalny współczesnego języka chińskiego, standard tajwański współczesnego języka chińskiego
Dostęp WWW: https://www.academia.edu/60272461/S%C5%82ownikowy_obraz_chi_je%C5%9B%C4%87_w_leksykografii_chi%C5%84skiej_i_tajwa%C5%84skiej
DOI: 10.31648/pj.6844Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Nastazja Stoch and Anna Sroka-Grądziel",
title = "Słownikowy obraz chi ‘jeść’ w leksykografii chińskiej i tajwańskiej",
journal = "Prace Językoznawcze",
year = "2021",
number = "3",
pages = "177-196"
}

Cytowanie w formacie APA:
Stoch, N. and Anna Sroka-Grądziel(2021). Słownikowy obraz chi ‘jeść’ w leksykografii chińskiej i tajwańskiej. Prace Językoznawcze, 3, 177-196.