Nastazja Stoch

X Ogólnopolska interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa "Między Wschodem a Zachodem, Między Północą a Południem"
[10th Interdisciplinary Student-Doctoral Conference "Between East and West, Between North and South"]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Uniwersytet Warszawski/online