Nastazja Stoch

The Gongsun Longzi and proper objects of perception

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: X Ogólnopolska interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa "Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem"
Miejsce: Uniwersytet Warszawski/online