Nastazja Stoch

A new method for lexicographic comparative analysis between language standards

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: CILC5 5th International Conference on Interactivity, Language & Cognition Integrating Quantitative and Qualitative Methods in the Cognitive and Language Sciences
Współautorzy: Anna Sroka-Grądziel
Miejsce: Uniwersytet Warszawski/Zoom