Nastazja Stoch

Conditions for perceptual objecthood - a review

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Representing the world in the developing mind: From objects to context
Współautorzy: Paulina Zguda Aleksandra Mroczko-Wąsowicz
Miejsce: Slack/Zoom
Nazwa jednostki: Central European University