Nastazja Stoch

Comparative lexicographical methodology in the analysis of language standards on the example of Mandarin Chinese

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 6th International Conference - Lexical Approach: Theory & Practice
Współautorzy: Anna Sroka-Grądziel
Miejsce: Click Meeting