Nastazja Stoch

Czy CHI je? Czy co CHI robi? Porównanie chińskiego i tajwańskiego słownikowego obrazu leksemu ‘jeść’
[Does CHI eat? Or what does CHI do? Comparing the Chinese and Taiwanese dictionary view of the lexeme 'eat']

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna: Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki
Współautorzy: Anna Sroka-Grądziel
Miejsce: Zoom