Nastazja Stoch

OPUS 18 "Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym
[OPUS 18 Perceptual objects in the unimodal- and multimodal settings]

Usługi naukowo-badawcze w kraju

Nazwa jednostki: University of Warsaw