Nastazja Stoch

Perspektywy sinologiczne
[Sinological Perspectives]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego