Nastazja Stoch

Współpraca w ramach grantu SONATA 2015/19/D/HS1/02426 "Czym jest myślenie obrazami?"
[Cooperation within the grant project SONATA 2015/19/D/HS1/02426 "What is thinking with images?"]

Usługi naukowo-badawcze w kraju

Nazwa jednostki: Uniwersytet w Białymstoku