Nastazja Stoch

Recenzja książki Kazimierza Świrydowicza Podstawy teorii znaku ikonicznego
[Review of Kazimierz Swirydowicz's Book The Fundamentals of the Theory of an Iconic Sign]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS (ISSN: 1689-4286)
Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 45
Strony od-do: 173-184
Dostęp WWW: http://magazynhybris.com/images/teksty/45/H.45.09.Stoch.pdf