Nastazja Stoch

Nagroda zespołowa I stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Nagroda wewnętrzna