Nastazja Stoch

Czytanie w umyśle (mindreading) – pojęcia mentalne – podejmowanie perspektyw komunikacyjnych: międzynarodowy projekt badawczy (Polska-Chiny)
[Mindreading]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IV ZJAZD PSYCHOLOGII MIĘDZYKULTUROWEJ PSPS
Współautorzy: Arkadiusz Gut, Michał Wilczewski.
Miejsce: Lublin