Nastazja Stoch

Distinctive Features of Chinese Proverbs: A Comparative Study of Suyu and Yanyu and Other Types of Shuyu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2016
Tom: 64
Numer czasopisma: 9
Strony od-do: 47-68
Streszczenie: Praca ta stanowi próbę określenia charakterystycznych cech chińskich przysłów. Z powodu częstej niespójności w użyciu chińskich terminów, które mogłyby oznaczać „przysłowia” (tj. suyu i yanyu), wydaje się konieczne zdefiniowanie ich poprzez zestawienie ich z innymi, pozornie podobnymi typami stałych wyrażeń. Przeprowadzona w tym artykule analiza typologiczna pokazuje, że nie ma uzasadnionego powodu, aby nie traktować suyu jako przysłowia, a zatem jako synonim yanyu. Ponadto artykuł nakreśla różnorodność treści chińskich przysłów i podaje niektóre ich wzory strukturalne ze szczególnym uwzglednieniem zjawiska wariantywności. W końcu skupia się na metarofyczności przysłów, która jest kluczowym środkiem, zwłaszcza w badaniach językowego obrazu świata.
Słowa kluczowe: chińskie stałe wyrażenia– shuyu; chińskie przysłowia: suyu, yanyu
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/3547
DOI: 10.18290/rh.2016.64.9-3Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Nastazja Stoch",
title = "Distinctive Features of Chinese Proverbs: A Comparative Study of Suyu and Yanyu and Other Types of Shuyu",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2016",
number = "9",
pages = "47-68"
}

Cytowanie w formacie APA:
Stoch, N. (2016). Distinctive Features of Chinese Proverbs: A Comparative Study of Suyu and Yanyu and Other Types of Shuyu. Roczniki Humanistyczne, 9, 47-68.