Roman Zając

ur. 30. 08. 1973 w Gostyninie

 

Wykształcenie

· 1997-2001 - studia doktoranckie na Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Rozpoczęta rozprawa doktorska pt.: "Wpływ międzytestamentalnej literatury apokaliptycznej na ukazanie buntu Szatana w Ap 12". Promotor - ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB.
· Tytuł licencjata teologii w zakresie biblistyki (dający uprawnienia do prowadzenia zajęć z teologii) uzyskany na podstawie egzaminu licencjackiego złożonego 05.06.2000 r. z wynikiem bardzo dobrym.
· 1992-1997 - studia teologiczne wraz z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Teologii KUL
· Tytuł magistra teologii uzyskany na podstawie pracy pt.: "Postać Szatana w Księgach Starego Testamentu (Za 3,1-3; Hi 1,6-12; 2,1-7a; 1Krn 21,1; Mdr 2,23-24)" napisanej pod kierunkiem ks. prof. R. Rubinkiewicza na seminarium z literatury międzytestamentalnej i ocenionej na bardzo dobry z wyróżnieniem.
· 1988-1992 - LO im. T. Kościuszki w Gostyninie, profil humanistyczny

Doświadczenie i praktyka zawodowa

· od 2001 - praca w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (kwalifikacje w zakresie opracowania formalnego i przedmiotowego książek w bazie NUKAT przy użyciu JHP KABA)
· ukończenie szkolenia „Tworzenie haseł przedmiotowych wzorcowych JHP KABA” w Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Ośrodek Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA); uzyskanie uprawnień w zakresie tworzenia leksyki JHP KABA
· praktyki katechetyczne w LO im. T. Kościuszki w Gostyninie, w LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, w SP nr 8 w Lublinie i w SP nr 4 w Gostyninie
· 24-27.05. 2000 r. - prowadzenie zajęć ze światopoglądu chrześcijańskiego na Instytucie Teologicznym we Lwowie.
· 2007 - prowadzenie warsztatów biblijnych zorganizowanych z inicjatywy Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (cykl 10 spotkań).
· 1999-2002 - działalność w stowarzyszeniu „Odnaleźć siebie”, zajmującym się profilaktyką i zwalczaniem sekt; praca w Archidiecezjalnym Centrum Informacji o Sektach i Kultach Destrukcyjnych (obecnie Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji) w Lublinie.
· od 1993 - wolontariat w pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo; przynależność do wspólnoty „Ogród”, działającej w ramach ruchu „Wiara i Światło”; udział i współorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
· 19.09.96 - 03.10.96 - wyjazd do Izraela i Egiptu w ramach kursu przygotowującego studentów Instytutu Nauk Biblijnych na przewodników po Ziemi Świętej; 1997-2000 r. współpraca z Pallotyńskim Biurem Pielgrzymkowym.
· przewodniczenie w konkursowym jury diecezjalnego etapu VI-ego, VII-ego, VIII-ego, IX-ego, X-ego, XI-ego i XIII-ego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Archidiecezji Lubelskiej.
· współtworzenie Ekumenicznego Serwisu Informacyjnego - Kosciol.pl (www.kosciol.pl)
· współorganizacja obchodów Dnia Judaizmu w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. Świętej Trójcy w Lublinie (1998 r.)
· opracowanie Tezaurusa Teologii Dogmatycznej (850 haseł) oraz redakcja zintegrowanego Tezaurusa Nauk Kościelnych na zlecenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES:
http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/bazy/bazy-tnk/tnk-td/makwww.exe
http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/bazy/bazy-tnk/tdbk/makwww.exe
· stała współpraca publicystyczna z białoruską gazetą: „Слова Жыцця - газета гродзенскай дыяцэзіі” oraz z dwumiesięcznikiem „Któż jak Bóg?”
· współpraca przy wydaniu książki „W trosce o Kościół” (Lublin, 2000) - opracowanie redakcyjne i korekta.
· redakcja naukowa książki o. Leoncjusza Simy „Ku jedności Kościoła - po śladach św. Pawła” (Niepokalanów, 2005).

Wykłady na konferencjach i sympozjach naukowych

- Szatan w przekazie biblijnym - wykład dla studentów KUL-u na zaproszenie KNT (KUL - 1998).
- Teologia o Szatanie - wykład dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego (UMCS).
- Czy Bóg chrześcijan ma dwie twarze? (okrucieństwo i miłość) - (UMCS)
- Biblijna wizja Królestwa Bożego - cykl wykładów na KUL-u w ramach seminarium formacyjnego dla członków Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Archidiecezji Lubelskiej (KUL).
- Idea bliźniego w Biblii - wykład wygłoszony w ramach Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie (KUL - 2001 r.)
- Stary Testament a chrześcijaństwo - wykład dla członków Ekumenicznego Stowarzyszenia Charytatywnego „Unitas”.
- Żydowska koncepcja Szatana jako oskarżyciela - wykład w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie (ŻIH - 2009)
- Apokryfy biblijne - czytać czy unikać? - wykłady wygłoszone w ramach V Lubelskiego Festiwalu Nauki (BU KUL - 2008)
- O świętym Graalu - w fantazji i w realu - wykłady wygłoszone w ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki (BU KUL - 2009)
- Obraz Szatana w ‘Pasji’ Mela Gibsona” - wykład na KUL-u w ramach sesji naukowej pt.: „Teologia Pasji
- Na drogach i bezdrożach przekładów Pisma Świętego - wykłady wygłoszone w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (BU KUL 2008-2009)
- Aniołowie i demony w ujęciu biblijnym - wykład w ramach sesji naukowej „Anioły i demony w literaturze fantastycznej” (KUL - 25.03.09)
- Aniołowie w Biblii - wykład podczas konferencji „Aniołowie i demony - antropologiczny wymiar wiary chrześcijańskiej (Świdnik - 16.05.09)
- Ewangelia według C. S. Lewisa - wykład podczas Sesji Tolkienowskiej (Lublin - 14.05.2009)

- Archanioł Michał i zastępy anielskie - wykład dla członków Stowarzyszenia Civitas Christiana - (Włodawa - 2010)

- Archanioł Michał - między dobrem i złem - (Biała Podlaska - 29.09.2010)
- wykłady biblijne dla uczestników Letniej Szkoły Filozoficznej w Lucieniu
- roczny cykl wykładów z zakresu introdukcji do Pisma Świętego (z inicjatywy Stowarzyszenia „Civitas Christiana”)

- Historia kanonu Pisma Świętego (Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej "Civitas Christiana" - Księżomierz 2010)

- Jak czytać Pismo Święte? (Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej "Civitas Christiana" - Księżomierz 2010)

- Katolickie zasady hermeneutyki biblijnej - wykłady wygałaszane przez cały r. 2011 w oddziałach "Stowarzyszenia Civitas Christiana" (Włodawa, Rejowiec, Dęblin, Biała Podlaska, Parczew)

- Kim jest Szatan? - konferencja "Antropologiczny wymiar wiary w anioły i demony" (Puławy 2011)

- Komandosi Pana Boga - o Aniołach w Piśmie Świętym (wykład w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów - Lublin 2011)

- Oskarżyciel ludzkości - o Szatanie w Piśmie Świętym (wykład w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów - Lublin 2011)

- Angelologia? A cóż to za nauka? Krótki spacer po świecie aniołów w Biblii i kulturze popularnej - wykład w ramach VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (BU KUL - 21.11.2011)

- Komandosi i Rebelianci. Biblijna wizja aniołów (zarówno wiernych Bogu, jak i tych upadłych) - wykład w Centrum Scenografii Polskiej (Katowice 29.02.2012)

- Aniołowie w Biblii i kulturze popularnej - wykład w Bibliotece Głównej UMCS dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (19.03.2012)

- Poszukiwania św. Graala - w kręgu średniowiecznych legend, ezoterycznych interpretacji i popkulturowych fantazji - wykład w Bibliotece Uniwersytetu Przyrodniczgo w Lublinie.

 

Udział w programach TV i audycjach radiowych

- program "Święty Graal - mity i prawdy" z serii "Archiwum X Kościoła", nagrany dla kanału "ReligiaTV". Można obejrzeć też w Internecie:

http://religia.tv/index.php?typ=onettv&id=7372375
http://www.onet.pl/40,3359,3,magazyn_detal.html
- odc.71 programu "Kruchta kulturalna" (ReligiaTV):

http://www.onet.tv/wampiry-sa-trendy-kruchta-kulturalna-wywiad-ekstra,7159005,3,klip.html
http://www.onet.tv/kruchta-kulturalna-odc-71,5007188,3,klip.html
- odc. 19 programu "Kulturoskop" (Religia TV)

http://www.onet.tv/dobro-i-zlo-w-biblijnych-czarnych-charakterach-kulturoskop-wywiad-ekstra,6458257,3,klip.html
http://www.onet.tv/raj-stworzony-przez-czlowieka-kulturoskop-odc-19,5992711,3,klip.html

- odc. 49 programu Kulturoskop (Religia TV)

http://religia.tv/index.php?typ=onettv&id=7851784

http://www.onet.tv/bog-zycie-i-tworczosc-biografia-boga-wedlug-szymona-holowni-kulturoskop-odc-49,7851784,3,klip.html

- Program Rozmównica - odcinek pt. "Czas Apokalipsy?" - 22.03.2011 (ReligiaTV)

- audycja o świętym Graalu w radiowej Trójce (08.08.2009)
- dwugodzinna audycja "Angelologia stosowana" w Radio Lublin (25.12.09)

- "Jak interpretować Pismo Święte" - wywiad dla Katolickiego Radia "Zamość"

Wybrane publikacje

· Książki:
- Roman Zając. Szatan w Starym Testamencie. Wyd. RW KUL Lublin, 1998.
- W trosce o Kościół. Red. A. Jarząbek, R. Zając. Wyd. RW KUL, 1999.

· Hasła encyklopedyczne:
- Szatan w : Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki. Lublin-Kraków, 2001 s. 1167-1170.
- Manson Thomas Walter w: Encyklopedia Katolicka T. XI. Lublin 2006. k. 1182
- Maldonato Juan De w: Encyklopedia Katolicka T. XI. Lublin 2006 k. 961-962

· Artykuły popularnonaukowe:
- Gdy mijam żebrzących Rumunów... w: Napiórkowski C., Uglorz M. (red.). „Kocha mnie jak wariat”. Młodzi mówią o swoim Chrystusie. Niepokalanów 1995 s. 57-60;
- Chyba jestem krótkowidzem w: Witaszek G., Suchy J. (red.). Prorocy dzisiaj. Lublin 1997 s. 96-99.
- Szatan - nasz bliźni? w : Kalendarz Ekumeniczny 2001. „A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29b). Lublin s. 69-72;
- Idea bliźniego w Biblii w : jw. s. 147-151;
- O jak piękna jesteś... (PnP 1, 15) w : Kalendarz Ekumeniczny 2002. Sandomierz s. 73-77;
- Biblijna wizja Królestwa Bożego w : Chrześcijanie a Królestwo Boże w świecie. Materiały dla formacji katolicko-społecznej. Warszawa 2002 s. 7-16;
- Szukajmy Świętego Graala w : Miesięcznik Katolicki LIST. Lipiec-Sierpień 2006, s. 38-43;
- Zastępy Boga w: Któż jak Bóg. Nr 5 (101) wrzesień-październik 2009 s. 29-31;
- Uriel - niebiblijny archanioł w: Któż jak Bóg. Nr 6 (102) listopad-grudzień 2009 s. 10-11;
- Zbrojne wstawiennictwo aniołów  w: Któż jak Bóg. Nr 6 (102) listopad-grudzień 2009 s. 16-18;
- Aniołowie karzący  w: Któż jak Bóg. Nr 1 (103) styczeń-luty 2010 s. 16-17;
- Imiona aniołów w: Któż jak Bóg. Nr 1 (103) styczeń-luty 2010 s. 8-9;
- Z misją ratowania ludzkiego życia w: Któż jak Bóg. Nr 2 (104) marzec-kwiecień 2010 s. 18-19;
- Czy aniołowie potrzebują drabiny? w: Któż jak Bóg. Nr 2 (104) marzec-kwiecień 2010 s. 24-25;
- Opiekunowie ludzi i narodów w: Któż jak Bóg. Nr 3 (105) maj-czerwiec 2010 s. 28-29;
- Tajemnica Cherubinów i rydwanu Jahwe w: Któż jak Bóg. Nr 3 (105) maj-czerwiec 2010 s.18-19;

- Niebiańscy emisariusze i deszyfranci w: Któż jak Bóg. Nr 4 (106) lipiec-sierpień 2010 s.20-21;

- Czy aniołowie mogą awansować? w: Któż jak Bóg. Nr 4 (106) lipiec-sierpień 2010 s.27;

- Niebiańscy jeźdźcy w: Któż jak Bóg. Nr 5 (107) wrzesień-październik 2010 s. 20-21;

- Dlaczego anioł "napadł" na człowieka? w: Któż jak Bóg. Nr 5 (107) wrzesień-październik 2010 s. 8-9;

- Spór Michała z diabłem w: Któż jak Bóg. Nr 6 (108) listopad-grudzień 2010 s. 16-17;

- Siedmiu wspaniałych w: Któż jak Bóg. Nr 6 (108) listopad-grudzień 2010 s. 24-25;

- Zarządcy Kosmosu w: Któż jak Bóg. Nr 1 (109) styczeń-luty 2011 s. 46-47;

- Czy aniołowie nas lubią? w: Któż jak Bóg. Nr 1 (109) styczeń-luty 2011 s. 37;

- Strażnicy Boga w: Któż jak Bóg. Nr 2 (110) marzec-kwiecień 2011 s. 28-29;

- Konflikt aniołów w Księdze Daniela w: Któż jak Bóg. Nr 2 (110) marzec-kwiecień 2011 s. 36-38;

- Płonący asystenci Boga w: Któż jak Bóg. Nr 3 (111) maj-czerwiec 2011 s. 30-31;

- Czy będziemy kiedyś aniołami? w: Któż jak Bóg. Nr 3 (111) maj-czerwiec 2011 s. 40-41;

- Koła Bożego Rydwanu w: Któż jak Bóg. Nr 4 (112) lipiec-sierpień 2011 s. 34-35;

- Wygląd aniołów w: Któż jak Bóg. Nr 4 (112) lipiec-sierpień 2011 s. 42-43;

- Niebiańscy liturgowie w: Któż jak Bóg. Nr 5 (113) wrzesień-październik 2011 s. 38-39;

- Przez wzgląd na aniołów w: Któż jak Bóg. Nr 5 (113) wrzesień-październik 2011 s. 44-45;

- Przewodnicy po śmierci w: Któż jak Bóg. Nr 6 (114) listopad-grudzień 2011 s. 19-21;

- Dzień, w którym stworzeni zostali aniołowie w: Któż jak Bóg. Nr 6 (114) listopad-grudzień 2011 s. 38-39;

- Tożsamość Lucyfera w: Któż jak Bóg. Nr 1 (115) styczeń-luty 2012 s. 26-27;

- Nasi wysłannicy w: Któż jak Bóg. Nr 1 (115) styczeń-luty 2012 s. 32-33;

- Stworzeni przez Niego i dla Niego w: Któż jak Bóg. Nr 2 (116) marzec-kwiecień 2012 s. 34-35;

- Kult aniołów? w: Któż jak Bóg. Nr 2 (116) marzec-kwiecień 2012 s. 40-41;

- Niosący złudne światło w: Gazeta Polska. Nr 51/52 (2012), dod. pt. Anioły - wojownicy światłości, s. 5;

- Mit, który wydarzył się naprawdę w: Miesięcznik Katolicki LIST. Lipiec-Sierpień 2010, s.72-75;

- Oskarżyciel ludzkości w: Miesięcznik Katolicki LIST. Październik 2010, s. 24-29;

- Godzina Antychrysta w: Biblia krok po kroku. Wrzesień 2011, nr 23(24), s.18-20;

- Reinkarnacja? Nigdy w życiu! w: Szum z nieba - dwumiesięcznik katolickiej odnowy charyzmatycznej Nr 1 (91) luty-marzec 2009 s. 32-33;
- Agent do zadań specjalnych - o aniołach w: Głos Podbeskidzia - Miesięcznik Regionalny. (cz. I) Nr 10 (159), październik 2007 s. 15-16; (cz. II) Nr 11 (160), listopad 2007 s. 41-42;

· Publikacje obcojęzyczne:
 - A Biblist Scholar answers - Angels’ names w: The Angels - Messengers from a loving God - A Quarterly Magazine on Holy Angels. No 1 (2010) s. 22-23;

- Uriel - a non biblical Archangel w: The Angels - Messengers from a loving God - A Quarterly Magazine on Holy Angels. No 3 (2010)

- Angels - our protectors w: The Angels - Messengers from a loving God - A Quarterly Magazine on Holy Angles. No 4 (2010) s. 9-11;

- Jacob's fight with the Angel w: The Angels - Messengers from a loving God - A Quarterly Magazine on Holy Angels. No 4 (2010) s. 14-16;

- The Seven Greats w: The Angels - Messengers from a loving God - A Catholic Quarterly Magazine on Holy Angels. Vol 2,  issue 2 (2011) s. 11-13;

- Вестуны Добрай Навiны w: Слова Жыцця - газета гродзенскай дыяцэзіі. No. 13 (2007) s.1.6;
- Сёмая запаведзь w: Слова Жыцця - газета гродзенскай дыяцэзіі. No 23 (2007) s. 6;
- Не забівай w: Слова Жыцця - газета гродзенскай дыяцэзіі. (cz.1) No. 17 (2007) s.6; (cz.2) No. 18 (2007) s.6;
- Чым ёсць чысцец? w: Слова Жыцця - газета гродзенскай дыяцэзіі. (cz.1) No 19 (2007) s. 3.6; (cz. 2) No 20 (2007) s. 6; (cz. 3) No 21 (2007) s. 6;

Wywiady:

- Agent do zadań specjalnych - o aniołach w: Głos Podbeskidzia - Miesięcznik Regionalny. (cz. I) Nr 10 (159), październik 2007 s. 15-16; (cz. II) Nr 11 (160), listopad 2007 s. 41-42;

- Komandosi Pana Boga - Echo Katolickie. Nr 39 (796), 30 września 2010, s. 1. 17.

http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=2642&idd=20

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo-39-2010-komandosi.html

- O demonach wampirach i polskich diabłach - Echo Katolickie.

http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=2706&idd=20

- Anioły, demony, wampiry i popkultura - wywiad dla Polska.pl

http://wiadomosci.polska.pl/specdlapolski/article,Anioly_demony_wampiry_i_popkultura,id,404598.htm

- Dobro i w "Narnii" i w "Harrym Potterze" - rozmowa z biblistą - Gazeta Wyborcza 2006-01-03

http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3095941.html

- Jak czytać Pismo Święte? - wywiad dla Katolickiego Radia Zamość

- Wampiry są trendy - wywiad dla Religia.TV

http://www.onet.tv/wampiry-sa-trendy-kruchta-kulturalna-wywiad-ekstra,7159005,3,klip.html

- Dobro i zło w "Biblijnych czarnych charakterach" - wywiad dla Religia.TV

http://www.onet.tv/dobro-i-zlo-w-biblijnych-czarnych-charakterach-kulturoskop-wywiad-ekstra,6458257,3,klip.html

Niektóre publikacje internetowe:

Szatan według Mela Gibsona - http://www.kosciol.pl/article.php/20040331082748720

Świat aniołów Pani Kossakowskiej - http://www.kosciol.pl/article.php/20040531110132947 

666 - co może znaczyć - http://www.kosciol.pl/article.php/20060606135516102

Czy księgi deuterokanoniczne są Pismem Świętym -http://www.kosciol.pl/article.php/20060510121851165

Ewangelia Judasza - http://www.kosciol.pl/article.php/ewangelia_judasza

Ewangelia Życia Doskonałego - czyli Jezus wegetarianin - http://www.kosciol.pl/article.php/20060126080725174

O Ewangelii Judasza - http://iskariota.republika.pl/zajac.html

Szukajmy Graala - http://mateusz.pl/list/0607-sg.htm

http://www.religie.424.pl/articles.php?lng=pl&pg=1914

Chrześcijaństwo gnostyczne? - http://www.kosciol.pl/article.php/20050927120137241

Wideo z Jezusem - http://www.kosciol.pl/article.php/20050324222255112

Trzy komiksy o Janie Pawle II - http://www.kosciol.pl/article.php/20050204071336642

Qumran i Nag Hammadi] - http://www.kosciol.pl/article.php/20050204075900299

Egzorcyzmy - formuły - http://www.kosciol.pl/article.php/egzorcyzmy

Biblia a kara śmierci - http://www.kosciol.pl/article.php/20041021175534156

Święty Graal - Kielich Jezusa Chrystusa - http://www.kosciol.pl/article.php/20040913141743595

Ucieczka do Avalonu - http://www.kosciol.pl/article.php/20040708172505659

Marcina Wolskiego obrona chrześcijaństwa - http://www.kosciol.pl/article.php/20040630115101575

Szatan czy szatan? Polemika z Radą Języka Polskiego - http://www.kosciol.pl/article.php/20040603124324825

Jak czynić Ziemię poddaną? - http://www.kosciol.pl/article.php/20040719115640874

Demonologia i Szatan - http://www.kosciol.pl/article.php/20040423213301888

Salomon i demony - http://www.kosciol.pl/article.php/20041104150344126

Księgi zakazane przez Watykan - http://www.kosciol.pl/article.php/20080220212422673

Anioł stróż - http://www.kosciol.pl/article.php/20070701011551378

Protopolaści Jezusa - http://www.kosciol.pl/article.php/20070129232607667

Krąg życia - http://www.kosciol.pl/article.php/20061109195908226

Ucho igielne - http://www.kosciol.pl/article.php/20060606091537538

Klemens, Orygenes i gnoza - http://www.kosciol.pl/article.php/20061005142051640

Czy aniołowie nas lubią? - http://www.kosciol.pl/article.php/20060506134648863

Pismo Święte - czy jest prawdziwe - http://www.kosciol.pl/article.php/20051219000301422

Abaddon lub Apolyyon - http://www.kosciol.pl/article.php/2006041623531868

Bereszit bara Elohim - http://www.kosciol.pl/article.php/20060414205146885

Krzyż celtycki - http://www.kosciol.pl/article.php/20060403204914896

Czy krzyż celtycki jest chrześcijański? - http://www.malach.org/article.php/krzyz-celtycki

Zabobon - http://www.kosciol.pl/article.php/20060209170704450

Pacyfka - jaką symbolike niesie - http://www.kosciol.pl/article.php/2005062811433636

Huna - Co sądzą o niej chrzescijanie - http://www.kosciol.pl/article.php/20050603022606437

Proroctwo św. Malachiasza - http://www.kosciol.pl/article.php/20050414085511917

Co z Szatanem? - http://www.kosciol.pl/article.php/20050331231348212

Kto może być egzorcystą - http://www.kosciol.pl/article.php/20050519223326684

Egzorcyzmy - kto może być świadkiem - http://www.kosciol.pl/article.php/2005031723182397

Siedem grzechów głównych - http://www.kosciol.pl/article.php/2005030312130251

Demony i Szatan - jak z nimi walczyć - http://www.kosciol.pl/article.php/20050308124628219

Harry Potter - czy jego czytanie to grzech? - http://www.kosciol.pl/article.php/20050316145848725

Ewangelia św. Tomasza - prawda? - http://www.kosciol.pl/article.php/2005030707294285

Księga Henocha - http://www.kosciol.pl/article.php/200502260353156

Niewiasta obleczona w słońce - http://www.kosciol.pl/article.php/20041207151435536

Klątwa - http://www.kosciol.pl/article.php/20050209002513665

Uriel - niebiblijny archanioł - http://www.kosciol.pl/article.php/200501181828581

Kim są Synowie Boży z Księgi Rodzaju - http://www.kosciol.pl/article.php/20050127194333561

Jak zostać biblistą - http://www.kosciol.pl/article.php/2004051517424276

W sieci zła - http://www.kosciol.pl/article.php/20041211021804350

Który przekład Biblii jest właściwy - http://www.kosciol.pl/article.php/20041108192851900

Dlaczego Ewangelia Tomasza nie jest w kanonie - http://www.kosciol.pl/article.php/20041006231650262

Samael - http://www.kosciol.pl/article.php/20040926173232541

Czy KRK sfałszował dekalog - http://www.kosciol.pl/article.php/20040925135856776

Reinkarnacja - http://www.kosciol.pl/article.php/20040327170251624

Reinkarnacja? Nigdy w życiu! - http://www.katolik.pl/index1.php?st=artykuly&id=2040

Drabina, która przyśniła się Jakubowi - http://www.kosciol.pl/article.php/20040830131907748

Wampiry i religia - http://www.kosciol.pl/article.php/20040328134625752

Piekło i demony - http://www.kosciol.pl/article.php/20040728080605730

Opętanie i egzorcyzm - http://www.kosciol.pl/article.php/20040617143836442

Belzebub - Pan Much - http://www.kosciol.pl/article.php/20040528092726566

Demonologia Harrego Pottera - http://www.kosciol.pl/article.php/20040525151921683

Zbawienie Szatana - http://www.kosciol.pl/article.php/20040521111753470

Behemot - kot czy hipopotam - http://www.kosciol.pl/article.php/20040510150704853

Czy aniołowie mogą awansować - http://www.kosciol.pl/article.php/20040507161858871

Seksualny grzech aniołów - http://www.kosciol.pl/article.php/20040507110647523

Azazel a Szatan - http://www.kosciol.pl/article.php/20040427133903176

Drzewo życia i Drzewo poznania - http://www.kosciol.pl/article.php/20040423091849484

Kim była Lilith - http://www.kosciol.pl/article.php/20040414214808845

Archanioł Michał - między dobrem a złem -http://lubelski.civitaschristiana.pl/index.php/artykul/12/0/155

Czy będziemy kiedyś aniołami- http://prasa.wiara.pl/doc/869993.Czy-bedziemy-kiedys-aniolami

Zarządcy Kosmosu- http://prasa.wiara.pl/doc/818425.Wojownicy-Pana-Boga-Zarzadcy-kosmosu

Strażnicy Boga; - http://prasa.wiara.pl/doc/875849.Straznicy-Boga

Strażnicy Boskiej Sfery; - http://www.kjb24.pl/anielskie-wiesci/78-wiadomosci/884-straznicy-boskiej-sfery.html

Zbrojne wstawiennictwo aniołów; - http://www.ktozjakbog.religia.net/ktoz-jak-bog/archiwum-kjb/76-numer-62009/454-zbrojne-wstawiennictwo-aniolow.html

Spór o ciało Mojżesza; - http://prasa.wiara.pl/doc/675219.Spor-o-cialo-Mojzesza

Dlaczego anioł napadł na człowieka? - http://prasa.wiara.pl/doc/641011.Dlaczego-aniol-napadl-na-czlowieka

Z misją ratowania ludzkiego życia; - http://www.ktozjakbog.religia.net/anielskie-wiesci/78-wiadomosci/479-z-misja-ratowania-ludzkiego-zycia.html

Chrzest w różnych Kościołach - http://www.malach.org/article.php/chrzest-koscioly-chrzescijanskie

Kościół na drodze dialogu - http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20030710104544467.htm

Oskarżyciel ludzkości - http://www.list.media.pl/nr-9-2010-zblia-si-konie-wiata/oskaryciel-ludzkoci/

Nie zabijaj cz.1 - http://slowo.grodnensis.by/content/view/64/101/lang,pl_PL.utf8/

Nie zabijaj cz.2 - http://slowo.grodnensis.by/content/view/80/101/lang,pl_PL.utf8/

Czym jest czyściec cz.1 - http://slowo.grodnensis.by/content/view/102/101/lang,pl_PL.utf8/

Czym jest czyściec cz.2 - http://slowo.grodnensis.by/content/view/117/101/lang,pl_PL.utf8/

Czym jest czyściec cz.3 - http://slowo.grodnensis.by/content/view/141/101/lang,pl_PL.utf8/

Na drogach i bezdrożach przekładów biblijnych cz.1 - http://www.kul.pl/art_14267.html

Na drogach i bezdrożach przekładów biblijnych cz.2 - http://www.kul.pl/art_15512.html

Tezaurus Teologii Dogmatycznej - http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/bazy/bazy-tnk/tnk-td/makwww.exe

Tezaurus Nauk Kościelnych - http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/bazy/bazy-tnk/tdbk/makwww.exe

Ekumenizm osób niepełnosprawnych umysłowo - http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20030628123210884.htm

 

Znajomość języków obcych

· Języki starożytne - j. hebrajski biblijny, j. grecki koine (dobra znajomość); j. aramejski j. łaciński, j. ugarycki (podstawowa znajomość).

· Języki nowożytne - j. angielski (dobra znajomość); j. rosyjski, j. niemiecki (podstawowa znajomość).

 

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2013 12:27