Monika Prokopiak-Raczkowska
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Kierownik Sekcji Komercjalizacji - Sekcja Komercjalizacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: monika.prokopiak-raczkowska_anti_spam@kul.pl