mgr Monika Polska-Małek
Bibliotekarz - Oddział Informacji Naukowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: monika.polska-malek_anti_spam@kul.pl