Temistiusz, Parafraza "O duszy" Arystotelesa
[Themistius, On Aristotle's On the Soul]

Tłumaczenie książki naukowej

Autor (twórca): Monika Komsta
Słowa kluczowe: Arystoteles, dusza, ciało, intelekt,