Aleksander z Afrodyzji, Quaestio III,3
[Alexander of Aphrodisias, Quaestio III,3]

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Autor (twórca): Monika Komsta
Słowa kluczowe: dusza, ciało