Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum
[Hellenism and Christianity in Late Antiquity and Bizanthium]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin