Aleksander z Afrodyzji, O duszy
[Alexander of Aphrodisias, On the Soul]

Tłumaczenie książki naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Autor (twórca): Monika Komsta
Słowa kluczowe: dusza, arystotelizm, forma, materia, intelekt, władze duszy