Aleksander z Afrodzyji, Problemy etyczne
[Alexander of Aphrodisias, Ethical Problems]

Tłumaczenie książki naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Autor (twórca): Monika Komsta