Aleksander z Afrodyzji: problem zależności między duszą a ciałem
[IX Polish Congress of Philosophy]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IX Polski Zjazd Filozoficzny
Miejsce: Wisłą