Komisja Bizantynologiczna przy Polskim Towarzystwie Historycznym

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym