Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza
[DOES GOD KNOW EVIL? AN ANTIQUE SOLUTION TO THE PROBLEM ON THE EXAMPLE OF THEMISTIUS’ PHILOSOPHY ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2019
Tom: 67
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 19-33
Streszczenie: Filozofia grecka, a w szczególności arystotelizm, ze względu na zawartą w niej koncepcję Boga nie podejmował tematu Bożej wszechwiedzy, która wydawała się sprzeczna z boską doskonałością, co za tym idzie również zagadnienie Boskiej wiedzy na temat zła nie było rozważane. W czasach Temistiusza, którego myśli chcę tutaj przedstawić, pojawiają się jednak nowe możliwości ukazania tego problemu pod wpływem nowej koncepcji Boga w neoplatonizmie i neoplatonizmie chrześcijańskim. Temistiusz będąc świadomym tych nowych zagadnień i włączając je do swoich rozważań, nie zmienił jednak schematu, w jakim powstaje jego stanowisko (arystotelizm). Zadał więc pytanie o to, czy Bóg zna zło, ale jego odpowiedź ograniczyła się w zasadzie do powtórzenia nauki Arystotelesa: Bóg poznaje samego siebie, tj. najdoskonalszy przedmiot poznania, a nie poznaje tego, co niedoskonałe, w tym braku, jakim jest zło.
Słowa kluczowe: Temistiusz, arystotelizm, Bóg, zło, Boża wszechwiedza
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rf/article/view/550/441
DOI: 10.18290/rf.2019.67.1-2Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Monika Komsta",
title = "Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza",
journal = "Roczniki Filozoficzne",
year = "2019",
number = "1",
pages = "19-33"
}

Cytowanie w formacie APA:
Komsta, M. (2019). Czy Bóg zna zło? Antyczne rozwiązanie problemu na przykładzie filozofii Temistiusza. Roczniki Filozoficzne, 1, 19-33.